Historia

Yhdistys on perustettu 1948
Helsingin yhdistyksen alaosastoksi ja on rekisteröitynyt omaksi
itsenäiseksi yhdistykseksi vuonna 1952.

Porin Seudun Diabeetikot ry:n
alueeseen kuuluvat Merikarvia, Noormarkku, Pomarkku, Kokemäki,
Harjavalta, Luvia, Nakkila ja Ulvila.
Toiminnan tarkoituksena on
alusta alkaen ollut tiedon välittäminen, sosiaalisen kanssakäymiseen
mahdollistavien tilaisuuksien järjestäminen ja toimiminen
diabetekseen sairastuneiden etujärjestönä.

Satakunnan Diabetesasemalla
pitää vastaanottoa
diabeteslääkäri, jalkojenhoitaja sekä kaksi hoitajaa, joilla
kaikilla on vastaanotot yhdistyksen tiloissa.
Yhdistys toimittaa omaa tiedotetta
yksi/kaksi kertaa vuodessa. Järjestämme luento- ja koulutustilaisuuksia
diabeetikoille. Myymälämme on avoinna kolmena päivänä viikossa.

Yhdistyksellä on näkyvyyttä myös Facebookissa ja Instagramissa.


Tarkempaa ja päivitettyä tietoa saat selailemalla sivujamme.


YHDISTYKSEN HISTORIAA:

PORIN SEUDUN DIABEETIKOT RY
TÄYTTI 50- vuotta vuonna 2002.
Yhdistys on perustettu
24.10.1948 Helsingin yhdistyksen alaosastoksi. Silloin oli Porissa
toimeliaana ja vaikuttavana henkilönä tunnettu kauppaneuvos Yrjö
Tuulos, joka otti yhteyden Helsinkiin perustettuun Suomen
Sokeritautiset ry:n toimihenkilöihin ja muutaman tuntemansa
porilaisen sokeritautisen kanssa neuvoteltuaan, päättivät laittaa
ilmoituksen lehteen yhdistyksen perustamista varten.


Tämän kokouksen päätöksenä
tuli, että perustetaan Poriin Suomen Sokeritautiyhdistys ry:n Porin
alajaosto. Tällä nimellä aloitettiin sokeritautisten järjestäytynyt
toiminta Porissa ja toiminnan aloittamispäivänä pidetään siis
24.10.1948. Puheenjohtajana toimi alusta pitäen perustavan kokouksen
koollekutsuja kauppaneuvos Yrjö Tuulos, joka toimikin kyseisessä
tehtävässä kuolemaansa saakka vuoden 1951 lopulle. Sihteerin
tehtäviä hoiti rouva Irja Linho, (nimi on lehtikirjoituksessa väärin
Kerttu) aina vuoteen 1965 saakka. Kuten lehtikirjoituksesta
ilmenee, kohdistui yhdistyksen toiminnan pääpaino sokeritautisia
koskevien yleisten asioitten hoitamiseen.Toiminta jatkui vireänä ja vuonna 1952,
jolloin yhdistys virallisesti rekisteröitiin itsenäiseksi
yhdistykseksi, nimellä Porin Seudun Sokeritautiset ry, oli jäsenmäärä 87 jäsentä.
Puheenjohtajana toimi tehtävään 1952 keväällä valittu lehtori Tauno
Hoikko, jonka toimikausi kesti vuoteen 1962. Yhdistyksen toiminta
noudatti jatkossakin niitä linjoja, johon se oli alusta pitäen
muotoutunut. Kiinnitettiin esim. verottajan huomiota sokeritautisen
hoidossa pakollisen ruokavalion sekä lääkkeiden ja hoitovälineiden
korkeisiin hintoihin. Kovistettiin Kansanhuoltoministeriötä
myöntämään sokeritautia sairastaville ostolupia ruokavalion
mahdollistamiseksi. Jo vuonna 1949 tehtiin esitys Lääkintöhallitukselle
sokeritaudin erikoislääkärin saamiseksi Poriin.
Vuoden 1950 helmikuussa jätettiin kansanedustaja Kyllikki
Pohjolalle eduskunta-aloitteen tekemiseksi ”Oman sairaala-lepokodin
saamiseksi sokeritautia sairastaville henkilöille omine
erikoislääkäreineen.” Tässä on muutamia esimerkkejä alkuaikojen
toiminnasta.
Vuoden 1963 alusta valittiin puheenjohtajaksi
jo edellisenä vuonna paikkakunnalta pois muuttaneen Tauno J. Hoikon
tilalle Esa Salo. Jäsenmäärä oli tällöin 104 jäsentä, koska
muutamiin vuosiin ei ollut sanottavaa kasvua tapahtunut.
Sokeritaudin huonon maineen todettiin olevan yhtenä syynä jäsenistön
hitaaseen kasvuun. Niinpä Porin yhdistys totesi eräiden muiden
pitkäaikaissairaiden järjestöjen tavoin, että jätetään pois tämä
tauti sana ja sovittiin, että nimi vastaisuudessa on Porin Seudun
Diabeetikot ry. Nimen muutos on vahvistettu 6.4.1964.
Esa Salon ensimmäinen toimikausi
kesti vuoteen 1973, jolloin puheenjohtajaksi valittiin Harri Inkinen. Hänen
toimiaikansa yhdistyksen puheenjohtajana kesti vuoteen 1982, jolloin
Esa Salo valittiin uudelleen tehtävään. Jäsenistön kasvu edellytti
oman toimiston perustamista vuonna 1981. Toimisto on ollut ennen
nykyistä osoitettaan kahdessa muussa paikassa. Oman osakkeen osto
tuli mahdolliseksi maaliskuussa 1989. Esa Salo hoiti tehtävää
kuolemaansa saakka vuoden 1990 loppuun. Yhdistyksen uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtaja Esa Salomaa. Hän hoiti
tehtävää kymmenen vuotta ja jätti sen vuonna 2002.

Seuraavaksi puheenjohtajaksi valittiin Erkki Karjalainen. Vuoden 2006 lopussa oli
yhdistyksen jäsenmäärä n.2000. Jäsenmäärä on Porin ja sen ympäristökuntien
diabetesta sairastavien lukumäärään nähden alhainen. Vuonna 2006
puheenjohtajana toimi Raimo Setälä. Vuodeksi 2007 syyskokous
valitsi puheenjohtajaksi Marja Rautavirran. Syyskokouksessa 2010
valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Pirkko Haanpää. Vuonna 2014 syyskokous
valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Pasi Huhtasen. Tuomas Zacheus valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuoden 2020 syyskokouksessa ja toimii edelleen puheenjohtajana
(v. 2022). Vuoden 2021 lopussa jäsenmäärämme oli 1606 jäsentä.